REALIZACJE BIEŻĄCE

Budowa oświetlenia w ramach przebudowy drogi powiatowej S 9401-ul. Kościuszki, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej – Etap III i Etap IV’’

Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego oraz realizacja instalacji wewnętrznych i zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych na Obiekcie DC1 w Sosnowcu przy ul. Innowacyjnej

Wykonanie projektu oraz instalacji elektrycznych silnoprądowych  wewnętrznych i zewnętrznych wraz z budową przyłącza i stacji transformatorowej w związku z budową zespołu hal w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej.

Przebudowa kabli SN i nN oraz budowa stacji transformatorowej w Tarnowskich Górach.

Budowa kanału technologicznego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa linii kablowych SN, nN w ramach połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach – Etap II

Przebudowa kabli SN, nN oraz budowa stacji transformatorowej w związku z rozbudową Zakładu w Siemianowicach Śląskich

Przebudowa sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz budowa oświetlenia w ramach inwestycji pn. : „Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie”

Budowa stacji transformatorowej oraz wykonania przyłącza dla zasilania hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rozwojowej 15 w Siemianowicach Śląskich

Przebudowa sieci elektroenergetycznych wraz z modernizacją oświetlenia w związku z „Budową połączenia drogowej ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie”Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych wraz z budową oświetlenia i montażem stacji transformatorowej dla zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach”

Przebudowa kabli SN , nN i sieci teletechnicznej wraz z budową oświetlenia w ramach „Budowy skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego w Zabrzu”

Przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz budowa oświetlenia w ramach „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 w Pszczynie”

Demontaż sieci SN, przebudowa sieci nN i oświetlenia oraz wykonania zasilania wiaty w związku z „Przebudową dworca autobusowego oraz węzła ul. Prusa – ul. Miarki w kierunku ul. Rybnickiej i ul. Wyzwolenia w Mikołowie”

Wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych nisko i silnoprądowych w ramach „Budowy centrum rehabilitacyjnego wraz częścią hotelową w Katowicach”.

Wykonie instalacji elektrycznych silnoprądowych i niskoprądowych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach budowy obiektu hotelowego we Wrocławiu.

Przebudowa kabli SN i nN oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 81, etap 1

Przebudowa kabli SN i nN oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 81, etap 1V

Budowa przyłącza energoelektrycznego dla zasilania budynków Face2Face w Katowicach przy ul.Grundmanna

Zapewnienie zasilania w energie elektryczną imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska wraz z pełną obsługą urządzeń elektroenergetycznych, ich naprawą oraz przechowywaniem przez cały okres obowiązywania umowy.

Serwis urządzeń elektrycznych w pawilonach handlowo-usługowych na terenie Polski.

Serwis i przeglądy okresowe urządzeń stacji transformatorowych na terenie Polski.

Prace ogólnobudowlane związane z remontem stacji transformatorowych będących własnością Zakładu Energetycznego na terenie wojewódzka śląskiego.

 

Budowa oświetlenia ulicznego w ramach remontu ul. 3 Maja do ul. Laryskiej w Mysłowicach

Przebudowa kabli SN i nn w ramach usunięcia kolizji z budową budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Opolska

Shopping Basket