REALIZACJE BIEŻĄCE

Wykonanie przyłącza energetycznego i ułożenie linii kablowej ŚN dla zasilania elektroenergetycznego zakładu Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. położonego w Gliwickiej Strefie Ekonomicznej przy ul. Gutenberga.

Budowa hali produkcyjno-magazynowej Sest Luve wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną na obiekcie położonym
w Gliwickiej Strefie Ekonomicznej.

Budowa salonu oraz serwisu samochodów osobowych i dostawczych Mercedes w Rudzie Śląskiej.

Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego, przebudowa urządzeń średniego i niskiego napięcia w ramach „Rozbudowy Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej w Katowicach.

Wykonanie robót teletechnicznych i budowa oświetlenia placu centralnego przed galerią Libero w Katowicach.

Przebudowa urządzeń teletechnicznych, średniego i niskiego napięcia wraz z przebudową oświetlenia drogowego, w ramach budowy ronda i przebudowy skrzyżowania w Krakowie.

 

Przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz budowa oświetlenia w ramach przebudowy w Mikołowie.

Przebudowa i usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową i zapleczem socjalnym w Świętochłowicach.

Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego, przebudowa urządzeń średniego i niskiego napięcia, przebudowa kanału technologicznego i infrastruktury teletechnicznej w ramach budowy Galerii Libero w Katowicach.

 

Budowa stacji transformatorowej oraz rozbudowa oświetlenia w ramach modernizacji Zakładu Euro-Locks Sp. z o. o w Rudzie Śląskiej.

 

Zapewnienie zasilania w energie elektryczną imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska wraz z pełną obsługą urządzeń elektroenergetycznych, ich naprawą oraz przechowywaniem przez cały okres obowiązywania umowy.

Serwis urządzeń elektrycznych w pawilonach handlowo-usługowych na terenie Polski.

Serwis i przeglądy okresowe urządzeń stacji transformatorowych na terenie Polski.

Prace ogólnobudowlane związane z remontem stacji transformatorowych będących własnością Zakładu Energetycznego na terenie wojewódzka śląskiego.

 

Opracowaniu projektu wykonawczego i wykonanie modernizacji zasilania w ramach rozbudowy Zakładu na Siemianowickiej Strefie Gospodarczej.

Wykonanie instalacji elektrycznych w związku z rozbudową hali przeładunkowo-załadunkowej firmy GLS Poland w Skawinie.

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w związku z budową apartamentów – budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu  we Wrocławiu.

Shopping Basket