REALIZACJE BIEŻĄCE

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych dla „Budowy hali magazynowej
z zapleczem socjalno-biurowym w Rudzie Śląskiej przy ul. Alei Rodziny Gurtlerów”

 

Przebudowa kolidująca kabli elektroenergetycznych
i teletechnicznych wraz
z budową oświetlenia drogowego w ramach „Przebudowy ulicy Podlaskiej w Rudzie Śląskiej”

Budowa przyłącza elektroenergetycznego i stacji transformatorowej dla Salonu Volvo we Wrocławiu.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ramach „Rozbudowy ul. Janasa w Rudzie Śląskiej”

 

Przebudowa linii kablowych SN/nN wł. Tauron Dystrybucja S.A. kolidującej z budową zespołu budynków mieszkalnych przy alei Korfantego i ulicy Słonecznej w Katowicach

 

Wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowych, oddymiania, CATV, CCTV i SSP na potrzebę „Budowy budynku mieszkaniowego wielorodzinnego budynek A i B przy ul. Drobnera we Wrocławiu”

Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego placu budowy o mocy 500kW wraz z wynajmem tymczasowej stacji transformatorowej na potrzeby budowy zespołu hal w Gorzyczkach

 

Przystosowanie obiektu – hali magazynowo-produkcyjnej dla dostosowanie potrzeb najemcy tj. budowa stacji transformatorowej i przyłącza w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjnej 14

 

Wykonanie instalacji silnoprądowych wraz z budową oświetlenia zewnętrznego w ramach „Rozbudowy Zakładów Bims” w Przyszowicach

 

Wykonanie instalacji silnoprądowych i niskoprądowych wraz z budową stacji transformatorowej i budową oświetlenia zewnętrznego w związku z „Budową budynku magazynowo – biurowo – socjalnego z budynkiem portierni, zbiornikiem wody ppoż., drogami placami, parkingami” w miejscowości Żory przy ul. Industrialnej

 

Wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych wraz z budową stacji transformatorowej i oświetlenia zewnętrznego w ramach „Budowy budynku Śląskich Laboratoriów Analitycznych wraz z budową zjazdu, drogi pożarowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w Świętochłowicach”

 

PBudowa oświetlenia ulicznego w ramach „Modernizacji torowiska tramwajowego w Chorzowie przy ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego”

 

Przebudowa kabli elektroenergetycznych SN i nN oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Budowy linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu”

 

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN , budowa oświetlenia w ramach „Rozbudową drogi krajowej nr 81, etap 1” w Katowicach

 

Przebudowa kabli elektroenergetycznych SN i nN i teletechnicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Modernizacji torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Hajduckiej w Chorzowie”

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN oraz sieci teletechnicznych w ramach „Modernizacji torowiska tramwajowego w Chorzowie przy ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego”

 

Przebudowa kabli elektroenergetycznych SN i nN i teletechnicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach w ramach „Rozbudowy układu komunikacyjnego wzdłuż ul. 3 Maja w Chorzowie”

 

Serwis i przeglądy okresowe urządzeń stacji transformatorowych na terenie Polski.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczną imprez kulturalnych na terenie miasta Ruda Śląska, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Ruda Śląska wraz z pełną obsługą urządzeń elektroenergetycznych, ich naprawą oraz przechowywaniem przez cały okres obowiązywania umowy.

Serwis urządzeń elektrycznych w pawilonach handlowo-usługowych na terenie Polski.

Koszyk na zakupy