OFERTA

Instalacje elektryczne

Budowa liniikablowych nN i SN

Instalacje słaboprądowe

Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne

w obiektach przemysłowych, usługowych, handlowych i budynkach mieszkalnych

Budowa oświetlenia ulicznego

Serwis i utrzymanie ruchu

Usługi w zakresie projektowania

Badania i pomiary elektryczne

Efektywność energetyczna

Nadzór nad pracami

Usługi sprzętowo-transportowe

– w tym również podnajem przewoźnych agregatów prądotwórczych

Roboty budowlano-montażowe

Shopping Basket