REALIZACJE BIEŻĄCE

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych dla inwestycji związanej z „Budową hali produkcyjno-magazynowej z infrastrukturą techniczną” w Katowicach

Przebudowa i zabezpieczenie sieci SN i nN oraz przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach „Przebudowy torowiska tramwajowego przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza”

Wykonanie przebudowy sieci energetycznej oraz oświetlenia drogowego kolidującego z planowaną inwestycją w Katowicach przy ul. Damrota

Wykonanie prac elektrycznych w ramach budowy „Hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną towarzyszącą” w miejscowości Zabrze

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz sieci elektrycznych wraz z przyłączami dla „Budowy przedszkola publicznego” w Bobrownikach

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w ramach „Budowy hali magazynowej z częścią socjalno-biurową” w Czechowicach Dziedzicach

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych w ramach „Budowy hal produkcyjnych” w Zawierciu

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej silnoprądowej na obiekcie w miejscowości Zawiercie.

Wykonanie sieci, instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych w ramach „Rozbudowy istniejącej hali magazynowo -produkcyjnej oraz istniejącego zaplecza socjalno-biurowego” w Gliwicach.

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych wewnętrznych i zewnętrznych dla inwestycji związanej z „Budową Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży” w Rudzie Śląskiej.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej , sieci trakcyjnej , sieci elektroenergetycznej SN i nN oraz budowa oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego w ramach „Rozbudowy drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul.3-go Maja” w Chorzowie.

Budowa oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej dla inwestycji pn.„Rozbudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej”

Wykonanie instalacji elektrycznych w „Budynku kotłowni, silosu, wymiennikowni i rębaka” w związku z rozbudową Zakładu w Siemianowicach Śląskich.

Przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego i sieci telekomunikacyjnej w ramach „Rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego” w Katowicach

Budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza dla „Salonu Volvo” w Warszawie.

Przebudowa kabli SN i nN w ramach budowy „Nowego połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową w Siemianowicach Śląskich

Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego w ramach „Rozbudowy skrzyżowania ulic Tarnopolska, Kościuszki, Chopina” w Zabrzu

Budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa sieci teletechnicznych wraz z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wilkowiec oraz Raciborskiej wraz z przebudową ulicy Wilkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy budowie zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalnym” w Gorzyczkach.

Wykonanie modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej „Zakładu produkcyjnego” w Myszkowie

Przebudowa kabli elektroenergetycznych SN i nN oraz sieci trakcyjnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Przebudowy ulicy Łagiewnickiej” w Świętochłowicach

Budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Rozbudowy ul. Janasa” w Rudzie Śląskiej

Wykonanie instalacji elektrycznych, odgromowych, oddymiania, CATV, CCTV i SSP na potrzebę „Budowy budynku mieszkaniowego wielorodzinnego budynek A i B przy ul. Drobnera we Wrocławiu”

Przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Rozbudowy i budowy ul. Domy Polne i ul. Szynowej” w Bieruniu.

Budowa stacji transformatorowej i przyłącza SN wraz z kompleksowym wykonaniem instalacji w budynku stacji „Wesołe Miasteczko” i „Planetarium” w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka kolei liniowej na terenie Parku śląskiego w Chorzowie”

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych dla inwestycji pn. „Budowa nastawni LCS oraz budynku zaplecza technicznego BZT” w Bytomiu

Koszyk na zakupy