OFERTA

 • Przebudowa i budowa linii kablowych SN i nN

 • Przebudowa i budowa linii napowietrznych

 • Budowa przyłączy elektroenergetycznych

 • Budowa oświetlenia ulicznego i drogowego

 • Przebudowa sieci teletechnicznych

 • Instalacje elektryczne słaboprądowe i silnoprądowe

 • w obiektach przemysłowych,

 • w obiektach usługowych,

 • w obiektach handlowych,

 • budynkach mieszkalnych,

 • Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne

 • w obiektach przemysłowych,

 • w obiektach usługowych,

 • w obiektach handlowych,

 • budynkach mieszkalnych,

 • Serwis i utrzymanie ruchu

 • serwis stacji transformatorowych,

 • serwis elektryczny w pawilonach handlowych,

 • pogotowie energetycznego – zasilanie awaryjne obiektów.

 • Badania i pomiary elektryczne

 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samodzielne szybkie wyłączenie

– pomiar impendancji pętli zwarciowej,

– pomiar zerowania,

 • rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

 • rezystancji uzwojeń transformatora,

 • sprawdzenie chromatograficzne oleju,

 • wyłączników różnicowo – prądowych RCD,

 • instalacji odgromowej i uziemień w tym stacji transformatorowych,

 • natężenia i równomierności oświetlenia podstawowego,

 • natężenia i równomierności oświetlenia stanowisk pracy,

 • natężenia i równomierności oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych,

 • natężenia i równomierności oświetlenia ulicznego.

 • Efektywność energetyczna

 • ocena stanu instalacji i urządzeń elektrycznych przy użyciu kamery termowizyjnej

 • Projektowanie

 • Doradztwo

 • Nadzór nad pracami

 • Usługi sprzętowo-transportowe

 • podnajem przewoźnych agregatów prądotwórczych

 • podnajem podnośników koszowych

 • podnajem podnośników koszowych z izolowanym koszem

 • podnajem samochodów ciężarowych z HDS,

 • podnajem minikoparek,

 • podnajem koparko-ładowarek,

 • Usługi ogólnobudowlane

 
Koszyk na zakupy