Budowa oświetlenia drogowego i ulicznego

  • Budowa oświetlenia drogowego w zakresie montażu słupów, wysięgników i opraw w związku z „Przebudową drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany” dla Eurovia Polska S.A.
  • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Przebudowy dworca autobusowego oraz węzła ulic Prusa – Miarki w kierunku ulicy Rybnicka, Wyzwolenia w Mikołowie” dla Drogopol-ZW Sp. z o.o
  • Przebudowa istniejącego oświetlenia drogi N/S przy Alei Rodziny Gurtlerów w Rudzie Śląskiej w ramach budowy zjazdów publicznych dla budowanych zespołu hal magazynowych dla Kajima Poland Sp. z o.o.
  • Budową oświetlenia dla zadania inwestycyjnego pn. : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej, na odcinki od skrzyżowania ul. Św. Jana i ul. Dworcowej do skrzyżowania ul. Mielęckiego i ul. Mariackiej w Katowicach”
  • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Budowy drogi w Zabrzu przy ul. Gen. Bronisława Ducha” dla JKM Sp. z o.o.;
  • Budowa oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Klonowej w Mikołowie dla Miasta Mikołów.
  • Budowa oświetlenia drogowego w Katowicach przy ul. Roździeńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Burowiecką do centrum logistycznego dla CFE Polska Sp. z o.o.
  • Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do ul. Hakuby w Bytomiu dla PPHU DALPOL Sp. J.
  • Budowa oświetlenia terenu złomowca w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Artura dla PPHU DALPOL Sp. J.
  • Budowa oświetlenia drogowego w ramach „Przebudowy ulicy Bytomskiej w Zabrzu w rejonie potoku Julka” dla Drogopol-ZW Sp. z o.o
  • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Budowy oświetlenia ścieżek rowerowych w Piekarach Śląskich wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinki od ul. Gen. St. Maczka do południowej bramy ROD i. J. Wieczorka” dla PPHU DALPOL Sp. J.
  • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 w Pszczynie” na zlecenie Drogopol-ZW Sp. z o.o
  • Budową oświetlenia ulicznego w ramach „Budowy skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego w Zabrzu” na zlecenie Drogopol-ZW Sp. z o.o
  • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach remontu ul. 3 Maja do ul. Laryskiej w Mysłowicach dla Berger Bau Polska Sp. z o.o
  • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu w ramach budowy budynku biurowo-socjalnego w Bobrownikach dla firmy Remontowo-budowlanej K.Gaweł
  • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego dla hotelu w przy ul. Boya Żeleńskiego w Katowicach dla Noble House Sp. z o.o S,K,A,
  • Modernizacja/budowa oświetlenia ulicznego w związku z „Budową połączenia drogowej ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie” dla JKM Sp. z o.o.;
  • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach – Etap II dla Drogopol ZW Sp. z o.o.
  • Budowa oświetlenia parkingu na Obiekcie DC1 w Sosnowcu przy ul. Innowacyjnej dla Atlas Ward Polska S.A.
  • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi powiatowej S 9401-ul. Kościuszki, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej – Etap III i Etap IV realizowanej dla Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.K.
  • Budowa oświetlenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa Bulwarów Białuchy w Krakowie” dla ZZM
  • Budowa oświetlenia parkingu i oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy zespołu hal w Sosnowcu przy ul. Inwestycyjna dla CFE Polska Sp. z o.o.
  • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy salonu oraz serwisu samochodów osobowych i dostawczych firmy Mercedes w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Barbary dla Budownictwo Kamiński;
  • • Budowa oświetlenia ulicznego i zewnętrznego w ramach budowy zespołu hal w Sosnowcu przy ul. Wiejska dla CFE S.A;
  • • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ul. Dzieńdziela w Mikołowie dla JKM;
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w Katowicach przy ul. Szopienickiej dla FARMACOL S.A.;
  • • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ul. Kościuszki, ul. Jankego, ul. Kolejowej i ul. Rzepakowej w Katowicach dla PBDI S.A.;
  • • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi DK81 w Katowicach – Etap IV dla IMB PODBESKIDZIE;
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego dla hali produkcyjnej Sest Luve w Gliwicach dla SKANSKA;
  • • Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego Zakładu Eurolocks w Rudzie Śląskie dla SKANSKA;
  • • Budowa oświetlenia ulicznego związanego z budową drogi przy ul. Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej dla firmy EUROVIA
  • • Budowa oświetlenia w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Gałeczki i Castoramą w Chorzowie dla firmy DRO-SAB Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy hali produkcyjno-magazynowej z blokiem socjalno-biurowym dla wytwórni opakowań transportowych, nowych i regenerowanych kontenerów IBC oraz beczek polietylenowych wraz z infrastrukturą usytuowanej w Żorach Osinach przy ul. Jana Pawła II 52 dla firmy ROSA-BUD S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym dla firmy JELUX Sp. z o.o. w Żorach
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową pawilonu handlowego ALDI w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego dla firmy KMD Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej wzdłuż ul. 1 Maja/Bukowa
  • • Montaż oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wieliczka dla firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Pułaskiego w związku z rozbudową układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach dla firmy EUROVIA POLSKA S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową pawilonu handlowego Aldi w Zabrzu przy ul. Korfantego/Gdańska dla firmy Milimex Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach inwestycji związanej z budową fabryki wełny mineralnej, skalnej w Bytomiu przy ul. Konstytucji dla Aedes S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A dla firmy Coprosa Polska Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy ul. Kollmanna i ul. Inwalidzkiej w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem ul. Kollmanna z ul. Inwalidzką w Chorzowie dla firmy STRABAG Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Huty Orzeł Biały dla PK Elektro
  • • Budowa oświetlenia w związku z rozbudową układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach dla firmy EUROVIA POLSKA S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową pawilonu handlowego Aldi w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej/Puszkina dla firmy MILIMEX Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy budynku biurowo-usługowego w Katowicach przy ul. Francuskiej dla A4-Business Park – Grupa Echo
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego ciągów komunikacyjnych w ramach budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej w Krakowie dla firmy Heilit&Woerner
  • • Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec
  • • Przebudowa oświetlenia drogowego w związku z budową ulicy Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Barcelońską, Głogową do ulicy Wilczewskiego dla firmy EUROVIA POLSKA S.A.
  • • Budowa oświetlenia w ramach przebudowy skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo w Kryspinowie dla firmy STRABAG Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia w ramach budowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach
  • • Budowa oświetlenia w związku z przebudową skrzyżowania ul. Chorzowskiej (droga krajowa DK-79) z ul. Głowackiego (droga gminna) w Bytomiu dla Firmy EUROVIA S.A.
  • • Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową ul. Łagiewnickiej i Świętochłowickiej w Bytomiu dla firmy Eurovia S.A.
  • • Wykonanie iluminacji kościoła w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja
  • • Wykonanie iluminacji kościoła w Bobrownikach Będzińskich przy ul. Sienkiewicza
  • • Wykonanie oświetlenia przy ul. Smolenia w Rudzie Śląskiej
  • • Przebudowa oświetlenia ulicy Generała Ziętka w Piekarach Śląskich dla Firmy EUROVIA S.A.
  • • Wykonanie oświetlenia ulicy Harcerskiej 21 w Piekarach Śląskich dla Firmy TONA Sp. z o.o.
  • • Wykonanie oświetlenia na Osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich
  • • Przebudowa oświetlenie przy ul. Frenzla w Bytomiu dla Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego BUDECON S.A.
  • • Wykonanie iluminacji kościoła i oświetlenia Urzędu Gminy Lasowice Wielkie przy ul. Odrodzenia w Lasowicach Małych 
  • • Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w związku z budową pawilonu handlowego w Katowicach przy ul. Wrocławskiej dla Skanska S.A.
  • • Budowa oświetlenia w ramach budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Gałeczki i Castoramą w Chorzowie dla firmy DRO-SAB Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy hali produkcyjno-magazynowej z blokiem socjalno-biurowym dla wytwórni opakowań transportowych, nowych i regenerowanych kontenerów IBC oraz beczek polietylenowych wraz z infrastrukturą usytuowanej w Żorach Osinach przy ul. Jana Pawła II 52 dla firmy ROSA-BUD S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym dla firmy JELUX Sp. z o.o. w Żorach
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową pawilonu handlowego ALDI w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego dla firmy KMD Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej wzdłuż ul. 1 Maja/Bukowa
  • • Montaż oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wieliczka dla firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Pułaskiego w związku z rozbudową układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach dla firmy EUROVIA POLSKA S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową pawilonu handlowego Aldi w Zabrzu przy ul. Korfantego/Gdańska dla firmy Milimex Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach inwestycji związanej z budową fabryki wełny mineralnej, skalnej w Bytomiu przy ul. Konstytucji dla Aedes S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bukowej 5A dla firmy Coprosa Polska Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy ul. Kollmanna i ul. Inwalidzkiej w związku z budową wiaduktu nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem ul. Kollmanna z ul. Inwalidzką w Chorzowie dla firmy STRABAG Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Huty Orzeł Biały dla PK Elektro
  • • Budowa oświetlenia w związku z rozbudową układu komunikacyjnego na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach dla firmy EUROVIA POLSKA S.A.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową pawilonu handlowego Aldi w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej/Puszkina dla firmy MILIMEX Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego w ramach budowy budynku biurowo-usługowego w Katowicach przy ul. Francuskiej dla A4-Business Park – Grupa Echo
  • • Budowa oświetlenia zewnętrznego ciągów komunikacyjnych w ramach budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej w Krakowie dla firmy Heilit&Woerner
  • • Przebudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suszec
  • • Przebudowa oświetlenia drogowego w związku z budową ulicy Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Barcelońską, Głogową do ulicy Wilczewskiego dla firmy EUROVIA POLSKA S.A.
  • • Budowa oświetlenia w ramach przebudowy skrzyżowań w ciągu DW nr 774 na skrzyżowania typu rondo w Kryspinowie dla firmy STRABAG Sp. z o.o.
  • • Budowa oświetlenia w ramach budowy dworca autobusowego w Tarnowskich Górach
  • • Budowa oświetlenia w związku z przebudową skrzyżowania ul. Chorzowskiej (droga krajowa DK-79) z ul. Głowackiego (droga gminna) w Bytomiu dla Firmy EUROVIA S.A.
  • • Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową ul. Łagiewnickiej i Świętochłowickiej w Bytomiu dla firmy Eurovia S.A.
  • • Wykonanie iluminacji kościoła w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja
  • • Wykonanie iluminacji kościoła w Bobrownikach Będzińskich przy ul. Sienkiewicza
  • • Wykonanie oświetlenia przy ul. Smolenia w Rudzie Śląskiej
  • • Przebudowa oświetlenia ulicy Generała Ziętka w Piekarach Śląskich dla Firmy EUROVIA S.A.
  • • Wykonanie oświetlenia ulicy Harcerskiej 21 w Piekarach Śląskich dla Firmy TONA Sp. z o.o.
  • • Wykonanie oświetlenia na Osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich
  • • Przebudowa oświetlenie przy ul. Frenzla w Bytomiu dla Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego BUDECON S.A.
  • •Wykonanie iluminacji kościoła i oświetlenia Urzędu Gminy Lasowice Wielkie przy ul. Odrodzenia w Lasowicach Małych 
  • •Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w związku z budową pawilonu handlowego w Katowicach przy ul. Wrocławskiej dla Skanska S.A. 
 
 
Koszyk na zakupy