Przebudowa sieci teletechnicznych

 • • Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w zakresie wymiany słupów , budowy stanowisk słupowych oraz budowy linii w związku z „Przebudową drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany” dla EUROVIA POLSKA S.A..  
 • • Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN kolidujących z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Przebudowa strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach” dla Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.K.
 • • Przebudowa linii kablowych SN wł. Tauron Dystrybucja S.A. i Węglokoks S.A. kolidujących z „Budową zespołu hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym w Rudzie Śląskiej przy ul. Alei Rodziny Gurtlerów  dla Kajima Poland Sp. z o.o.
 • • Przebudowa sieci nN w ramach „Przebudowa dworca autobusowego oraz węzła ulic Prusa – Miarki w kierunku Rybnicka, Wyzwolenia w Mikołowie”  dla Drogopol-ZW Sp. z o.o
 • • Budowy przyłącza o mocy 5MW dla zasilania zespołu hal magazynowo – produkcyjnych w Bieruniu dla Tychy Logistics Sp. z o.o.
 • • Przebudowa kolidujących kabli SN w związku z „Budową drogi dojazdowej do ul. Hakuby w Bytomiu” dla PPHU DALPOL Sp. J.
 • • Przebudowa kabli elektroenergetycznych SN kolidujących z „Budową drogi w Zabrzu przy ul. Gen. Bronisława Ducha” dla JKM Sp. z o.o.;
 • • Przebudowa i zabezpieczenie kabli SN i nN kolidujących z „Budową hal magazynowo produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym w Katowicach przy ul. Roździeńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Burowiecką do centrum logistycznego” dla CFE Polska Sp. z o.o.
 • • Przebudowa kabli ŚN w ramach usunięcia kolizji w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej kolidujących z budową pawilonu dla Fuste Service Sp. z o.o.
 • • Budowa przyłącza tymczasowego placu budowy zespołu „Hal produkcyjno-magazynowych” zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja dla Kajima Poland Sp. z o.o.\
 • • Przebudowa kabli SN i nN w ramach rozbudowy DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej w Katowicach – Etap IV dla IMB Podbeskidzie Sp. z o.o.
 • • Przebudowa stacji SN GLCK 1461 wraz z liniami kablowymi SN w rejonie dawnego dworca kolejowego przy ul. Dworcowej w Katowicach dla  BPBP S.A.
 • • Przebudowa kabli SN , nN kolidujących z  „Budową skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego w Zabrzu” dla Drogopol-ZW Sp. z o.o.
 • • Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynków F2F w Katowicach przy ul. Grundmanna dla „Grupa Echo” Sp. z o.o. Sp. K.A.,
 • • Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN w związku z „Budową połączenia drogowej ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie”  dla JKM Sp. z o.o.;
 • • Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania „Zespołu hal magazynowo-socjalnych w Zabrzu przy ul. Donnersmarcka” dla Kajima Poland Sp. z o.o.
 • • Przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujących z „Przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 w Pszczynie” dla Drogopol-ZW Sp. z o.o.
 • • Budowa przyłącza placu budowy przedszkola w Suszcu dla Strabag Sp. z o.o.
 • • Budowa przyłącza placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami przy ul. Brynowskiej w Katowicach dla Sarivo Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K.
 • • Przebudowa linii kablowych SN oraz budowa przyłącza dla Zakładu Brand Springs Poland Sp. z o.o. na terenie Siemianowickiej Strefie Ekonomicznej 
 • • Budowa przyłącza placu budowy „Hali magazynowo – wystawowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym , pompownią oraz zbiornikiem p.poż. podziemnym zbiornikiem  retencyjnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym w Gliwicach dla Strabag Sp. z o.o.
 • • Przebudowa linii kablowych SN, nN w ramach budowy połączenie drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach – Etap II dla Drogopol-ZW Sp. z o.o.
 • • Przebudowa kabli SN i nn w ramach usunięcia kolizji z budową budynku mieszkalnego w Katowicach przy ul. Opolska dla Intravi Sp. z o.o. Sp.K.
 • • Przebudową kolizyjna kabli SN i nN w związku z demontażem starej stacji trafo i posadowieniem nowej na terenie Zakładów Termilo w Tarnowskich Górach dla PPHUT Stalbet 2
  Przebudowa kabli SN kolidujących z budową przyłącza dla Zakładu Brand Springs Poland Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
 • • Budowa przyłącza dla zasilania placu budowy przy ul. Węglowa w Katowicach dla Silesia Offices I Sp. z o.o..
 • • Przebudową kolizyjna kabli SN w związku z budową obiektów handlowo-usługowych w Bytomiu przy ul. Narutowicza dla Stary Stadion Sp. z o.o. S.K.;
 • • Przebudowa kabli SN i nN w związku z rozbudową budynków PKP Energetyka w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskie dla P.W. Pol-Rem Sp. z o.o.;
 • • Przebudowa kabli SN i nN i oświetlenia kolidujących z remontem torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu dla NDI S.A.;
 • • Przebudowa kabli SN i nN oraz oświetlenia w ramach przebudowy ul. Kościuszki, ul. Jankego, ul. Rzepakowej oraz ul. Kolejowej w Katowicach dla PBDI S.A.;
 • • Przebudowa kabli nN w związku z budową budynków w Katowicach przy ul. Grundmanna dla „Grupa Echo” Sp. z o.o. Sp. K.A.,
 • • Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania hotelu w Katowicach przy ul. Dworcowej dla Epione Sp. z o.o.;
 • • Przebudowa kolidujących kabli SN i nN zlokalizowanych w Świętochłowicach przy ul. Sztygarskiej dla Ekoinstal Holding Sp. z o.o. ;
 • • Przebudowa kabli elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową budynku przychodni w Bytomiu dla Fundacji Unia Bracka;
 • • Przebudowa kabli SN i nN w ramach remontu ul. Dzieńdziela w Mikołowie dla JKM Sp. z o.o.;
 • • Budowa przyłącza dla zasilania Zakładu w Gliwicach przy ul. Gutenberga dla Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. ;
 • • Przebudowa kabli SN i nN kolidujących z rozbudową Zakładu w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanych na zlecenie Wolf-System Sp. z o.o.
 • • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wł. Netia S.A. kolidującej z budową zespołu budynków mieszkalnych przy alei Korfantego i ulicy Słonecznej w Katowicach na zlecenie Intravi Sp. z o.o. Sp.K.

  • Rozbudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej przy Alei Rodziny Gurtlerów w ramach budowy zjazdów publicznych dla Kajima Poland Sp. z o.o.

  • Przebudowa sieci teletechnicznych kolidujących z „Przebudową strefy śródmiejskiej – obszar ul. Dworcowej i ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach” za zlecenie Silesia Invest Sp. z o.o. Sp.K.

  • Budowa kanału technologicznego w ramach „Budowy drogi w Zabrzu przy ul. Gen. Bronisława Ducha” dla JKM Sp. z o.o.;

  • Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych w ramach „Budową hal magazynowo produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym w Katowicach przy ul. Roździeńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Burowiecką do centrum logistycznego” na zlecenie CFE Polska Sp. z o.o.

  • Budowa kanału technologicznego w ramach „Przebudowy ulicy Bytomskiej w Zabrzu w rejonie potoku Julka” dla Drogopol-ZW Sp. z o.o.  

  • Budowa kanału teletechnicznego w związku z „Budową połączenia drogowej ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat w Mikołowie”  dla JKM Sp. z o.o.;

  • Przebudowa kanalizacji teletechnicznej  oraz kabla światłowodowego w ramach budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach – Etap II dla Drogopol-ZW Sp. z o.o.

  • Przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z „Budową skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego w Zabrzu” na zlecenie Drogopol-ZW Sp. z o.o.  

  • Przebudowa kanału technologicznego i infrastruktury w ramach przebudowy ul. Kościuszki, ul. Jankego, ul. Rzepakowej oraz ul. Kolejowej w Katowicach dla PBDI S.A.;

  • Przebudowa sieci teletechnicznej w związku z „Budową ul. Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką w Chorzowie” dla firmy Strabag Sp. z o.o.

  • Przebudowa sieci teletechnicznych w związku z budową budynku hotelowego oraz budynku biurowo-usługowego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej dla KG Group Sp. z o.o. S.K.A.

  • Zabezpieczenie i przebudowa sieci teletechnicznej kolidującej z budową pawilonu handlowego Biedronka w Bytomiu przy ul. Krzyżowej dla firmy Budecon S.A.

 •  
Koszyk na zakupy