Usługi w zakresie Projektowania

• Wykonanie projektu przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 20kV kolidującego z budową zespołu hal w Wyrach dla Girgentina Sp. z o.o.

• Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 20kV w Świerklanach dla Inter-Car Silesia Sp. z o.o.

• Wykonanie projektu skablowania odcinka linii 110kV w rejonie kompleksu handlowego Silesia w Katowicach dla Silesia Offices II Sp. z o.o. 

• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przyłącza dla zasilania zespołu hal magazynowo – produkcyjnych w Bieruniu dla Tychy Logistics Sp. z o.o.

• Wykonanie projektu budowy przyłącza elektroenergetycznego o mocy 5MW dla zasilania zespołu hal produkcyjno-magazynowych w Gorzyczkach na zlecenie PDC Industrial Center 170 Sp. z o.o

• Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia oraz linii kablowych nN w ramach „Przebudową drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany” na zlecenie Eurovia Polska S.A.

• Wykonie dokumentacji projektowego branży elektrycznej dla „Budowy budynku magazynowo – biurowo – socjalnego z budynkiem portierni, zbiornikiem wody ppoż., drogami placami,  parkingami” w miejscowości Żory przy ul. Industrialnej dla Joka Budownictwo Sp. z o.o.

• Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy oświetlenia placu zabaw i siłowni” przy ul. Klonowej w Mikołowie dla Urząd Miasta Mikołów

• Wykonie dokumentacji projektowego branży elektrycznej dla budowy przychodni w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego dla Noble House Sp. z o.o. S.K.A.

• Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kabli SN w ramach usunięcia kolizji energetycznej z budową pawilonu handlowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej dla Fuste Service Sp. z o.o.

• Realizacja projektu układu pomiarowego typu pośredniego dla zasilania placu budowy przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej dla Kajima Poland Sp. z o.o.

• Projekt wykonawczy układu pomiarowego typu pośredniego na napięciu 20kV dla zasilania placu budowy przy ul. Olimpijskiej w Katowicach dla KTW II

• Wykonanie  dokumentacji projektowej przebudowy kolizyjnej sieci i urządzeń SN i nN i dokumentacji stacji transformatorowej abonenckiej wraz z projektem układu pomiarowego dla zasilania hotelu w Katowicach dla Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

• Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej dla budowy budynku biurowo-socjalnego w Bobrownikach ul. Polna dla firmy Remontowo-budowlanej K.Gaweł

• Wykonanie projektu budowlanego instalacji wewnętrznych i zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych na Obiekcie DC1 w Sosnowcu przy ul. Innowacyjnej dla Atlas Ward Polska S.A.

• Wykonanie projektu elektrycznego instalacji elektrycznych dla budynku przychodni przy ul. Piotrowicka 63 w Katowicach dla dla Epione Sp. z o.o.;

• Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych wraz z budową przyłącza i stacji transformatorowej dla zespołu hal w Sosnowcu przy ul Inwestycyjnej dla CFE Polska Sp. z o.o.;

• Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy przyłącza elektroenergetycznego wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilania hali magazynowo – produkcyjnej przy ul. Rozwojowej 15 w Siemianowicach Śląskich dla Brand Springs Poland Sp. z o.o.

• Projekt budowy półpośredniego układu pomiarowego dla zasilania placu budowy w Zabrzu przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka dla Kajima Poland Sp. z o.o.

• Projekt budowlany przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania placu budowy w rejonie ul. Zygmunta Krasińskiego 2 9w Katowicach dla ST Katowice Sp. z o.o.

• Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kabli SN i nN w ramach usunięcia kolizji energetycznej z rozbudową zakładu Wolf-System w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlana 17 na terenie Zakładów Termilo w

 • • Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych wraz z budową przyłącza i stacji transformatorowej dla hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową przy ul. Sztygarskiej w Świętochłowicach dla EKOINSTAL HOLDING SP. Z O.O. SP.K.;

  • Wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych wraz z budową przyłącza i stacji transformatorowej dla zespołu hal w Sosnowcu przy ul Wiejska dla CFE Polska Sp. z o.o.;

  • Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza kablowego SN dla obiektu Face2Face w Katowicach przy ul. Grundmanna dla Projekt 20 Grupa Echo Sp. z o.o. S.K.A;

  • Wykonanie projektu usunięcia kolizji kabli SN w związku z budową obiektów handlowo-usługowych w Bytomiu przy ul. Narutowicza dla Stary Stadion Sp. z o.o.;

  • Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza kablowego SN i Stacji dla inwestycji w Katowicach przy ul. Dworcowa dla Epione Sp. z o.o.;

  • Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla inwestycji w Skawinie przy ul. Szwedzkiej pn. „Rozbudowa hali przeładunkowo – załadunkowej wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury drogowej i technicznej oraz nadbudową części biurowej” dla GLS Poland Sp. z o.o.;

  • Wykonanie projektu technicznego zasilania awaryjnego szpitala Chirurgii urazowej w Piekarach Śląskich;

  • Wykonanie projektu technicznego zasilania awaryjnego oddziału rehabilitacji w Kochcicach;

  Projekt budowy stacji transformatorowej i budowa przyłącza elektroenergetycznego dla nowo wybudowanego zakładu von Schaewen Polska Sp. z o.o. w Świętochłowicach dla firmy Skanska S.A.

  • Projekt branży elektrycznej i niskoprądowej dla hali magazynowej, hali produkcyjnej oraz budynku biurowego w Żorach przy al. Jana Pawła II dla firmy Jelux Sp. z o.o.

  • Projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania zakładu usługowo-produkcyjnego dla firmy JELUX Sp. z o.o. w Żorach al. Jana Pawła II

  • Projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania zakładu SCHÜTZ w Żorach przy al. Jana Pawła II dla firmy ROSA BUD

  • Projekt branży elektrycznej i niskoprądowej dla hali magazynowej, hali produkcyjnej oraz budynku biurowego w Żorach przy al. Jana Pawła II dla firmy ROSA BUD

  • Projekt branży elektrycznej technologii urządzeń dotyczący hali produkcyjnej w Żorach przy al. Jana Pawła II dla firmy SCHÜTZ Polska Sp. z o.o.

  • Projekt branży elektrycznej i niskoprądowej dla budynku biurowego przy ul. Kotlarskiej w Krakowie dla firmy UBM Polska Sp. z o.o.

  • Projekt branży elektrycznej i telekomunikacyjnej dla inwestycji związanej z budową budynku hotelowego oraz budynku biurowo-usługowego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej

  • Projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego stacji paliw przy DTŚ dla DBK Mariusz Kampka

  • Projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego budowy zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z powierzchnią usługową, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w Katowicach przy ul. Pułaskiego dla firmy JHM DEVELOPMENT

  • Projekt instalacji elektrycznej hali produkcyjnej na terenie Fabryki Maszyn Leżajsk Nowa

  • Projekt budowy stacji transformatorowej wraz z doprowadzeniem zasilania do ośrodka sportowo-rekreacyjnego Burloch Arena w Rudzie Śląskiej

  • Projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego pawilonu handlowego Biedronka w Radzionkowie przy ul. Unii Europejskiej dla firmy PIB BUDECON S.A.

  • Projekt przebudowy urządzeń stacji transformatorowej wraz z zasilaniem i dostosowaniem układów pomiarowych do zwiększonego poboru mocy w związku z rozbudową szpitala im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

  • Projekt branży elektrycznej zasilania szpitala w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szpitalnej dla Silbud Property Sp. z o.o.

  • Projekt instalacji i sieci elektroenergetycznych, układów pomiarowych oraz telemechaniki w związku z rozbudową węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w Bytomiu

  • Projekt budowy stacji transformatorowej SN 20kV wraz z włączeniem jej do sieci SN w Bytoniu przy ul. Topolowej dla Spart S.C.

  • Projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego do zasilania Galerii „Moya” w miejscowości Jastrzębie Zdrój przy ul. Harcerskiej

  • Projekt budowy stacji transformatorowej w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej w Jaworznie dla Netia S.A.

  • Projekt budowy stacji transformatorowej w związku z budową w miejscowości Pilica zakładu firmy Jaf

  • Projekt wizualizacji oświetlenia kościołów w Rudzie Śląskiej, Bobrownikach i Miechowicach,

  • Projekt zasilania i instalacji podstacji telefonii Firmy NETIA oraz jej centrali w Będzinie,

  • Projekt zasilania elektroenergetycznego Stacji Paliw: BP, ARAL, SHELL, STATOIL na terenie Katowic, Gliwic, Bytomia, Zawiercia, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich.

  • Projekt stacji elektroenergetycznej SN i nN wraz z ich włączeniem do sieci na terenie Bielska, Będzina, Wrocławia i Opola,

  • Projekt instalacji elektrycznej dla zakładów odzieżowych QVARTEX w Tarnowskich Górach – Dom Mody „Elegancja” Leszek Sadowski

  • Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji transformatorowej wraz z przebudową kabli nN i SN dla Zakładu w Gliwickiej Strefie Ekonomicznej

  • Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych na potrzeby pomieszczeń biurowych i laboratorium w Karlsruhe w Niemczech
Koszyk na zakupy